Årsmøte i Øygarden FK 2020 vi flytter Årsmøte til nytt sted og dato. (ny dato 10.03.21)

Innkalling til årsmøte i Øygarden FK 10. mars 2021 kl. 19.00

Om smittevernreglene tillater det vil møtet bli avholdt på fryd Sartor Senter. ikke i Idrettsvegen 103, om ikke vil det bli gjennomført via Teams.

Årsmøtet vil behandle følgende saker:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Godkjenning av antall stemmeberettigede
  3. Konstituering av årsmøtet med valg av møteleder, referent og to til å underskrive referatet
  4. Årsberetning for Øygarden FK
  5. Årsregnskap 2020 samt revisjonsberetning
  6. Budsjett 2021
  7. Innkomne forslag
  8. Fastsette medlemskontingent for 2021
  9. Vedtektsendringer
  10. Valg i henhold til vedtekter

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 17. februar 2021.  Forslag sendes til post@oygardenfk.no.

Om du ønsker å delta på årsmøtet send en melding til post@oygardenfk.no.  Oppgi navn og epostadresse slik at vi kan sende ut sakspapirer og link til eventuelt teamsmøte.

Vel møtt!

Med hilsen
ØYGARDEN FK

Marianne Sandahl Bjorøy
styreleder
 

Annonse: