Bli med på laget

Bli samarbeidspartner, bli med på eventyret

Nest-Sotra Fotball er avhengig av å ha gode relasjoner til aktørene i det lokale og regionale/nasjonale næringslivet. Disse relasjonene kan være både formelle og uformelle, og gjennom de ulike samarbeids-konseptene som klubben har etablert kan potensielle samarbeids-partnere velge den løsningen som passer best med bedriftens egne mål og planer.

hbk-nest-sotra_mmgj171tl9dy1591k7dbdraxr.jpg

Nest-Sotra Fotball framstå som et samlingspunkt og en fellesnevner for næringslivet i Øyriket vest for Bergen. Nest-Sotras samarbeids-forum (B2B) skal være et naturlig samlingssted for bedrifter som har tilhørighet til Fjell, Sund, Øygarden, Askøy, Bergen Vest og resten av Hordaland. Nasjonale og internasjonale aktører som henvender seg til regionen skal finne Nest-Sotra som en naturlig innfallsvinkel for å kommunisere både mot et bedrift/forretningsmarked og personmarkedet.

Dette betyr at Nest-Sotra har følgende målsetning ovenfor sine samarbeidspartnere:

  • Nest-Sotra skal bli den største nettverksskaperen i regionen.
  • Som deltaker i vårt samarbeidsforum skal man oppleve at denne deltakelsen er viktig for at en når sine forretningsmessige mål.
  • Som samarbeidspartner med Nest-Sotra skal en få tilgang til noe som er unikt.
  • Nest-Sotra skal oppfattes som profesjonell, ryddig, innovativ og etisk av samarbeidspartnerne og omgivelsene.
DSC_6452.jpg

Med Nest-Sotra kan din bedrift, ditt produkt, dine kunder, dine leverandører og dine medarbeidere få ta del i den dynamiske verden som finnes i og rundt klubben. Vår ambisjon er at gjennom sportslige prestasjoner skal vi markedsføre og profilere regionen (Øyriket vest for Bergen), kommunene, samarbeidspartnere, næringslivet og innbyggerne i hele Norge.

Det å samarbeide med Nest-Sotra skal gi bedriftene så mye tilbake at det for enhver er en fornuftig investering. Vårt mål er at en samarbeidsavtale med Nest-Sotra Fotball skal være lønnsom for begge parter.

Selv om vi har laget ferdige utkast til sponsorpakker så handler det om skreddersøm. Det som er viktig for deg og din bedrift, er det som gjelder!

Vi er stolte og ydmyke i forhold til de mange bidrag som ytes fra regionens næringsliv for å videreutvikle og opprettholde toppfotballen som vi sammen nå skal skape her ute i Øyriket vest for Bergen.

Dersom en samarbeidsavtale - stor eller liten - kunne være interessant for deg og din bedrift, eller om du rett og slett ønsker å høre litt mer om våre tanker rundt et eventuelt samarbeid så ta kontakt med oss.

Thomas Moy                                        
93 00 22 23
moy@nest-sotra.no

Vi håper at flest mulig samarbeids-partnere ønsker å assosiere seg med merkevaren NSF, tar sitt ansvar og blir med oss på laget. Sammen skal vi skape store opplevelser for alle her ute i Øyriket Vest for Bergen og med fotballen som virkemiddel.

Velkommen på laget!

 

Annonse fra Obos-ligaen: