Ekstraordinært årsmøte

Styret i Nest-Sotra innkaller alle medlemmer til ekstraordinært årsmøte 26. september klokken 20.00 i klubbhuset på Skålevik.

Nest-Sotra-logo

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i I.L. Nest-Sotra Fotballgruppen torsdag den 26. september kl 20.00 på klubbhuset på Skålevik.

Sak 1 : Tillatelse til overføring av Nest-Sotra sin klubblisens i OBOS ligaen til Øygarden FK
Sak 2 : Godkjenning av kostnadsfordeling og andre formal krav i forbindelse med overføring av klubblisens til annen klubb.


Fullstendig saksliste med saksdokumenter vil bli gjort kjent for medlemmene senest en uke før møtet på klubbhuset.
 

For å ha stemmerett må personen ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mere informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm., se idrettslagets lover §§9 til 13.


Velkommen til årsmøtet.
Med vennlig hilsen

Styret

Annonse fra Obos-ligaen: